Agentia Nationala a Achizitorilor din Romania
Statut
Agenda/Evenimente
Parteneri
Articole/Analiză
Link-uri utile
Protocol de colaborare între ANRMAP și ANSA
Dezbatere publica: Modificarea SEAP - nevoi ale utilizatorilor
Dezbatere publica: Regimul incompatibilitatilor alesilor locali
 

Valeria Tudora

Profesie:
Inginer Geodez, absolventa a Universitatii de Constructii Bucuresti

Specializare:
Expert achizitii publice, Manager de proiect, Formator

Experienţă profesională:

  • Consultanta in domeniul achizitiilor publice, in vederea implementarii contractelor de achizitii publice si de concesiune servicii :fisa de date achizitii,caiet de sarcini,formulare si model de contract in conformitate cu legislatia in domeniul achizitiilor publice si a cerintelor finantatorului,formulare raspunsuri la solicitari de clarificari
  • Participare in calitate de expert cheie achizitii pubice in proiecte finantate din fonduri europene: Programului Operațional Sectorial Mediu – Axa prioritară 1 – Apă și apă uzată. si Axa prioritară 2, Sector managementul deşeurilor / reabilitarea terenurilor poluate istoric, ISPA, SAPARD, PNDR,POR
  • Consultanta in intocmire cereri de finantare in vederea accesarii fondurilor europene
  • Consultanta management de proiect - implementarea proiectelor de infrastructura derulate de beneficiari publici: intocmire cereri de plata, documentantii aferente solicitarilor de modificare de buget, raportari
  • Participare in calitate de expert cooptat la procesul de evaluare al ofertelor in diferite proceduri de achizitii derulate de Operatori Economici
  • Participare in calitate de expert achizitii publice la verificarea modului in care AutoritatileContractante au respectat punerea în practică a prevederilor legislative în etapele procesului de achiziții publice
 
 
Copyright © 2011 ANSA - All Rights Reserved Web design Bucuresti