Agentia Nationala a Achizitorilor din Romania
Statut
Agenda/Evenimente
Proiecte
Parteneri
Articole/Analiză
Galerie foto
Link-uri utile
Protocol de colaborare între ANRMAP și ANSA
Dezbatere publica: Modificarea SEAP - nevoi ale utilizatorilor
Dezbatere publica: Regimul incompatibilitatilor alesilor locali
 
Propunere de modificare a cadrului legal privind incompatibilitatile

Garantiile de transparenta si nediscriminare in atribuirea contractelor de achizitii publice, astfel cum au fost acestea instituite prin legislatia incidenta, recent modificata, sunt in opinia noastra deficitare, prin lipsa unor rigori in ceea ce priveste regimul incompatibilitatilor.

Aceasta lipsa de rigoare a normei de reglementare in ceea ce priveste influenta factorilor conjuncturali la nivelul intereselor persoanelor care ocupa functii de reprezentare in cadrul unor autoritati locale este evidenta pregnant prin continutul art. 90 din Legea nr. 161/2003:

Art. 90 - (1) Consilierii locali si consilierii judeteni care au functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor ori alte functii de conducere, precum si calitatea de actionar sau asociat la societatile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitati administrativ-teritoriale nu pot incheia contracte comerciale de prestari de servicii, de executare de lucrari, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritatile administratiei publice locale din care fac parte, cu institutiile sau regiile autonome de interes local aflate in subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judetean respectiv ori cu societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau consiliile judetene respective.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care functiile sau calitatile respective sunt detinute de sotul sau rudele de gradul I ale alesului local.
Retinem ca legea face referire stricta la interdictia incheierii unor anumite tipuri de contracte comerciale de catre consilierii judeteni care indeplinesc o functie, exemplificata de legiuitor, de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor ori alte functii de conducere, precum si calitatea de actionar sau asociat la societatile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitati administrativ-teritoriale.

Or, pe de o parte, contractele nu sunt incheiate in mod direct, prin aplicarea unor semnaturi, de persoanele care indeplinesc si mandatul de ales local ci de firmele in care acestia indeplinesc o functie de natura celor mentionate in textul de lege, iar pe de alta parte consideram ca principiul general al libertatii de contractare nu poate fi incalcat. Ceea ce este de dorit este evitarea unui conflict de interese intre calitatea de consilier (local sau judetean), avand atributiile stabilite prin legi speciale, si calitatea de decident in cadrul unei entitati private, interesata sa incheie un contract tocmai cu autoritatea contractanta-institutie sau autoritate publica in cadrul careia alesul local/judetean isi exercita mandatul.

Desigur, transparenta procedurilor achizitive (reglementate prin OUG nr. 34/2006 si alte norme speciale), si in special atributiile celor care actioneaza pentru incheierea unui contract avand ca beneficiar o unitate administrativ-teritoriala, este expusa detaliat in norma pentru etapa ulterioara publicarii in SEAP a anuntului sau invitatiei de participare, insa pregatirea unei astfel de proceduri scapa serios controlului de legalitate. Practic, in etapa de intocmire a programului anual al achizitiilor publice, sau chiar anterior, daca ne referim la o lotizare a unor categorii de lucrari, persoanele care detin un interes pentru o anumita zona vor incerca, fara teama de a fi acuzati de conflict de interese, sa influenteze de asemenea maniera decizia luata la nivelul departamentelor de specialitate (atat cele economico-financiare cat si cu specific tehnic) incat sa-si asigure sanse sporite pentru adjudecarea contractului.

In cadrul Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, modificata ulterior, la art. 77, singura interdictie vizand un eventual conflict de interese este legata de participarea la deliberarea si adoptarea de hotarari, in situatia in care au un interes personal in problema supusa dezbaterii.

Art. 77 - (1) Consilierii judeteni si consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1), consilierii locali si consilierii judeteni sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.

(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.

Or contractele de achizitie publica nu sunt, de regula supuse aprobarii unui consiliu local, acestea intrand in sfera de competenta a directiilor de specialitate din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale. Consilierii care stabilesc modul in care sa fie bugetat un anumit proiect, utilitatea acestuia sau ordinea de prioritate au, in anumite cazuri, si interese legate de activitatea unor firme care ofera servicii sau executa lucrari de natura celor care ulterior fac obiectul unui contract de achizitie publica.

Organele judiciare chemate sa verifice legalitatea procedurilor achizitive nu vor avea actiune impotriva celor care folosindu-se de calitatea de „legiuitor” intr-o unitate administrativ-teritoriala incearca o strategie de facilitate a sanselor de castig a firmei la care detin un interes, singura restrictie impusa de lege fiind abtinerea exprimarii votului in etapa dezbaterilor.

In context, trebuie precizat ca elementele ce tin de alocarea bugetului pentru anumite lucrari sau servicii publice, lotizarea unor lucrari ce ar urma sa fie achizitionate s.a. sunt operatiuni care sunt sub controlul comisiilor de specialitate in care activeaza alesii locali. Pe de alta parte, personalul din cadrul departamentelor de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale prezinta proiectele unor viitoare finantari a lucrarilor/serviciilor de interes ce ar urma sa fie achizitionate comisiilor in care activeaza alesii locali, astfel ca acestia sunt in masura sa decida o prioritizare ce poate fi influentata de interesul firmelor private in care activeaza in calitate de decidenti sau angajati. Aceste firme vor avea posibilitatea ca in cazul unei lotizari favorizante sa inregistreze o oferta cu preturi diminuate fata de ceilalti competitori. Uneori tocmai distanta fata de sursele de aprovizionare sau de materiale, in cadrul unui proiect public care implica incheierea unor contracte de lucrari, poate face diferenta fata de ceilalti competitori care sunt nevoiti sa ia in calcul cheltuieli de aprovizionare suplimentare.

Deficientele constatate la nivelul textelor de lege care reglementeaza in prezent regimul incompatibilitatilor sunt evidente tocmai prin lipsa unor interdictii sau masuri de constrangere care sa aiba ca finalitate stoparea exercitarii unor influente in luarea de decizii in cadrul comisiilor de specialitate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale pentru acei alesi locali care detin/activeaza in cadrul unor firme care incheie contracte comerciale pentru care beneficiar este o autoritate contractanta. Alesii locali ar trebui sa evite sa se implice in luarea deciziilor oficiale care pot avea ca efect obtinerea unui beneficiu incorect datorita informatiilor obtinute din interiorul organismului public unde activeaza. In masura in care aceasta atitudine nu este respectata, masurile represive ar trebui sa poata fi de imediata aplicare. In prezent, datorita modului in care se realizeaza activitatea de probatiune (mergand pe ideea calcularii cuantumului unui eventual prejudiciu sau beneficiu necuvenit), tragerea la raspundere se realizeaza cu intarziere si numai in masura in care sunt evidente si alte elemente ale unui eventual abuz in serviciu.

Presa a semnalat in repetate randuri aceste fenomene, foarte multi dintre concetatenii nostri, chiar fara o pregatire de specialitate le intuiesc, insa, fara o reglementare clara asemenea comportamente nu au sansa de a fi stopate.

Drept pentru care propunem modificarea prevederilor art. 90 din Legea nr. 161/2003 dupa cum urmeaza:

FORMA ACTUALA FORMA MODIFICATA
Art. 90 (1) Consilierii locali si consilierii judeteni care au functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor ori alte functii de conducere, precum si calitatea de actionar sau asociat la societatile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitati administrativ-teritoriale nu pot incheia contracte comerciale de prestari de servicii, de executare de lucrari, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritatile administratiei publice locale din care fac parte, cu institutiile sau regiile autonome de interes local aflate in subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judetean respectiv ori cu societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau consiliile judetene respective.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care functiile sau calitatile respective sunt detinute de sotul sau rudele de gradul I ale alesului local.
Art. 90 - (1) Firmele private in cadrul carora persoanele care indeplinesc mandatul de consilier local sau consilier judetean au functii de decizie si reprezentare ( presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori alte functii de conducere), sau interese directe(detin calitatea de cenzor sau auditor) nu pot incheia contracte comerciale de prestari de servicii, de executare de lucrari, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritatile administratiei publice locale din care fac parte, cu institutiile sau regiile autonome de interes local aflate in subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judetean respectiv ori cu societatile comerciale infiintate de consiliile locale sau consiliile judetene respective.

(2) Interdictia semnarii unor contracte comerciale având ca beneficiar autoritatile administratiei publice locale in cadrul carora exercita mandatul de ales local se aplica si in cazul contractelor cu institutiile sau regiile autonome de interes local aflate in subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judetean daca consilierul local sau judetean are calitatea de actionar sau asociat la societatile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitati administrativ-teritoriale care ar urma sa execute un contract de furnizare produse, executare de lucrari sau prestare de servicii determinat de acoperirea unui interes general.

(3) Prevederile alin. (1)si alin. (2) se aplica si in cazul in care functiile sau calitatile respective sunt detinute de sotul sau rudele pâna la gradul II ale alesului local.

Concomitent, in situatia incheierii unor contracte de achizitie publica pentru care pretul stabilit in cadrul procedurii depaseste considerabil valoarea de tranzactionare in mod obisnuit pe piata, legislatia ar trebui completata prin introducerea unor sanctiuni penalizatoare chiar in sfera penala.

Infractiunea de conflict de interese a fost reglementata distinct in Codul penal ( art. 253 indice 1) in anul 2006, cu referire doar la interesele materiale si la categoria functionarilor publici.
Asa incat, pentru categoria alesilor locali, legislatia este susceptibila de perfectare, dezideratul fiind limitarea influentei unora dintre persoanele care exercita un mandat public de a gestiona interesele generale pentru obtinerea de beneficii personale.

In acest sens propunem introducerea unor articole suplimentare in Legea nr. 393/2004 prin care sa fie reglementata extrem de precis conduita alesilor locali in situatia in care obiectul unui contract public prezinta similaritati cu activitatea derulata de firmele in care au activat in calitate de salariati, pentru care au desfasurat activitate de audit sau control, respectiv au un interes patrimonial: au calitatea de actionar/detinator de parti sociale. Transferul acestor calitati (actionar sau asociat) catre rude, de pana la gradul IV inclusiv, cu cel putin doi inainte de momentul debutului in mandatul de ales local ar fi util de cunoscut comunitatii ale carei interese le reprezinta, printr-o transparenta adecvata facuta pe site-ul autoritatilor administratiei publice.
 
Copyright © 2011 ANSA - All Rights Reserved Web design Bucuresti