Agentia Nationala a Achizitorilor din Romania
Statut
Agenda/Evenimente
Proiecte
Parteneri
Articole/Analiză
Galerie foto
Link-uri utile
Protocol de colaborare între ANRMAP și ANSA
Dezbatere publica: Modificarea SEAP - nevoi ale utilizatorilor
Dezbatere publica: Regimul incompatibilitatilor alesilor locali
 
Modificarea SEAP - nevoi ale utilizatorilor

ANRMAP a anunţat public în data de 8 mai 2012 intenţia privind îmbunătăţirea şi schimbarea platformei SEAP astfel încât să devină un instrument util tuturor actorilor de pe piaţă.

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice reprezintă o platformă informatică pusă la dispoziţia entităţilor implicate în procesul achiziţiilor publice (autorităţi contractante, operatori economici interesaţi, ofertanţi) care a suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, modificări impuse atât de schimbarea cadrului legislativ, cât si de considerente de ordin tehnic.

În acest context, SEAP tinde să devină o platforma mai puţin accesibilă în utilizarea sa de către autorităţile contractante în activitatea lor şi chiar de către operatorii economici. Astfel, au fost identificate o serie de funcţii ale SEAP-ului existent care afectează derularea unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică, între care exemplificăm:

•  necorelarea cu prevederile legale a machetei anunţului de participare la procedura "concurs de solutii", în sensul că în cazul organizării unui concurs de soluţii de tip restrâns, macheta anunţului de participare disponibil în SEAP nu conţine rubrici în care sa fie completate termenele limită aferente celor doua etape ale procedurii de atribuire în cauză;

•  limitarea numărului caracterelor din câmpurile de introducere a datelor, astfel încât textele introduse în aceste câmpuri conţin foarte multe prescurtări care determina o dificultate în descifrarea textului şi înţelegerea corectă a cerinţelor;

•  imposibilitatea tehnică de publicare a eratelor în cazul procedurii de "cerere de oferte";

•  introducerea codului CAPTCHA care de multe ori dă erori, cu toate ca este introdus corect;

•  introducerea obligativităţii semnăturii digitale a documentelor ataşate anunţurilor de participare/invitaţilor de participare, ceea ce determină dificultăţi în accesarea documentaţiilor de către operatorii economici interesaţi.

Pornind de la considerentul că un sistem informatic/ platformă informatică se proiectează pornind de la necesităţile utilizatorilor, consultarea dumneavoastră, a celor care activaţi în piaţa de achiziţii este cu atât mai mult necesara. Alminteri suntem în situaţia în care, deşi platforma este destinata unei game largi de utilizatori, ANRMAP ia decizii unilaterale, cu consecinţe nefavorabile destinatarilor. Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii vă propune să identificam toate aspectele legate de funcţionalitatea S.E.A.P. şi de modul in care acest sistem informatic facilitează derularea în condiţii optime a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

În acest sens, aşteptăm observaţiile şi propunerile autorităţilor contractante şi ale operatorilor economici referitoare la funcţionalităţile (conţinut, structură, corelarea/ adaptarea interfeţelor sistemului cu prevederile legislative, etc.) pe care le consideraţi necesar a fi implementate în cadrul acestui sistem, în scopul de a face mai facilă utilizarea acestuia.


Comenteaza asupra continutului SEAP in sectiunea forum
 
Copyright © 2011 ANSA - All Rights Reserved Web design Bucuresti