Agentia Nationala a Achizitorilor din Romania
Statut
Agenda/Evenimente
Proiecte
Parteneri
Articole/Analiză
Galerie foto
Link-uri utile
Protocol de colaborare între ANRMAP și ANSA
Dezbatere publica: Modificarea SEAP - nevoi ale utilizatorilor
Dezbatere publica: Regimul incompatibilitatilor alesilor locali
 
Click pe link-urile de mai jos pentru a downloada legislatia dorita.


Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014
privind atribuirea contractelor de concesiune.


Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014
privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE.


Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014
privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ.


Ordinul MFE nr. 543/2013

Instructiuni ANRMAP Nr. 1 din 18 iunie 2013
emise in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


Ordin nr. 166 din 4 mai 2012
privind constituirea Comitetului National Consultativ pentru Achizitii Publice


Legea nr. 279/2011
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


Hotararea Nr. 921 din 21 septembrie 2011
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


Ordin Nr. 509 din 14 septembrie 2011
privind formularea criteriilor de calificare si selectie


Directiva Nr.17 din 31 martie 2004
de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale


Directiva Nr.18 din 31 martie 2004
privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii


Hotararea Nr. 71 din 24 ianuarie 2007
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


Hotararea Nr. 264 (Republicata) din 13 martie 2003
privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice


Hotararea Nr. 525 din 30 mai 2007
privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice


Hotararea Nr. 782 din 14 iunie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor


Hotararea Nr. 827 din 22 iulie 2009
pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat


Hotararea Nr. 925 din 15 mai 2012
pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


Hotararea Nr. 942 din 19 iulie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica


Hotararea Nr. 1.239 din 8 decembrie 2010
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum si pentru aprobarea unor masuri privind reorganizarea Unitatii centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finantelor Publice


Hotararea Nr. 1.660 din 22 noiembrie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


Legea Nr. 544*) din 12 octombrie 2001
privind liberul acces la informatiile de interes public


Legea Nr. 178 din 1 octombrie 2010 - Legea parteneriatului public-privat

Metodologie de analiza a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale

Ordin Nr. 51 din 13 martie 2009
privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare


ORDIN privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania

Ordonanta de urgenta Nr. 30 din 12 aprilie 2006
privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


Ordonanta de urgenta Nr. 34 din 19 aprilie 2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 
Copyright © 2011 ANSA - All Rights Reserved Web design Bucuresti