Agentia Nationala a Achizitorilor din Romania
Statut
Agenda/Evenimente
Parteneri
Articole/Analiză
Link-uri utile
Protocol de colaborare între ANRMAP și ANSA
Dezbatere publica: Modificarea SEAP - nevoi ale utilizatorilor
Dezbatere publica: Regimul incompatibilitatilor alesilor locali
 

Formular de inscriere:
( campurile subliniate sunt obligatorii )

Subscrisa S.C. , inregistrata la O.N.R.C. sub nr. / , cu sediul in , strada , nr , bloc , etaj , ap , judetul/sectorul , cod postal , telefon/fax , e-mail , cont bancar , reprezentata legal prin D-l/D-na , avand CNP .

Ca urmare a luarii la cunostiinta a prevederilor din Statutul Asociatiei Nationale a Specialistilor in Achizitii (A.N.S.A.) si a Codului etic aplicabil membrilor A.N.S.A., pe care le accept fara rezerve, solicitam inscrierea in calitate de membru corporativ al acestei Asociatii.

Obiectul principal de activitate al societatii este:
  Cod CAEN
  Cod CAEN

Prezenta cerere este insotita de urmatoarele documente:
  1. copie extras ONRC (cuprinzand ultimele modifiari) continand mentiunea conformitatii
  2. acte care probeaza incadrarea pe perioada determinata/nedeterminata a unor persoane specializate in urmatoarele domenii de competenta:
      a) achizitii publice
      b) management de proiect
      c) fonduri structurale
  3. acte care devedesc experienta (personala sau la nivelul societatii comerciale) de minim 1 an in domeniile precizate la lit. a), b) si c) de mai sus.
  4. dovada achitarii taxei de inscriere

Persoanelor care completează acest formular le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001.


Data:      


 
Copyright © 2011 ANSA - All Rights Reserved Web design Bucuresti