Agentia Nationala a Achizitorilor din Romania
Statut
Agenda/Evenimente
Parteneri
Articole/Analiză
Link-uri utile
Protocol de colaborare între ANRMAP și ANSA
Dezbatere publica: Modificarea SEAP - nevoi ale utilizatorilor
Dezbatere publica: Regimul incompatibilitatilor alesilor locali
 

Formular de inscriere:
( campurile subliniate sunt obligatorii )

Subsemnatul , domiciliat in localitatea , strada , nr , bloc , etaj , ap , telefon , fax , e-mail , legitimat cu BI/CI seria , nr , eliberat de , CNP de profesie , angajat al , sectorul (public sau privat) , in functia de .

Ca urmare a luarii la cunostiinta a prevederilor din Statutul Asociatiei Nationale a Specialistilor in Achizitii (A.N.S.A.) si a Codului etic aplicabil membrilor A.N.S.A., pe care le accept fara rezerve, solicit inscrierea in calitate de membru al acestei Asociatii.

Mentionez ca am fost/sunt membru al urmatoarelor organisme profesionale in care am ocupat/ocup functiile:
( campuri optionale )
1.
2.
3.

Prezenta cerere este însoţită de următoarele documente:
  1. curriculum vitae
  2. acte care dovedesc obţinerea de competenţe profesionale în domeniul:
      a) achiziţiilor publice
      b) managementului de proiect
      c) fondurilor structurale
  3. acte care devedesc experienţa de minim 1 an în domeniile precizate la lit. a), b) şi c) de mai sus
  4. dovada achitării taxei de înscriere

Completand aceasta cerere, declar ca sunt de acord ca datele mele personale, furnizate in acest formular, sa poate fi folosite de Asociatia Nationala a Specialistilor in Achizitii pentru realizarea de bate de date si statistici.

La cererea mea scrisa, A.N.S.A. se obliga sa actualizeze, sa stearga sau sa ma informeze asupra datelor prelucrate privind persoana mea.

In cazul in care o terta persoana solicita furnizarea de date cu caracter personal, acestea vor fi transmise numai dupa obtinerea acordului meu prealabil, scopul transmiterii fiind limitat la realizarea unei promovari a competentelor profesionale in vederea incheierii unor angajamente individuale sau in legatura cu activitatile legale prevazute in Statutul A.N.S.A. Persoanelor care completeaza acest formular le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001.

Upload fisier:
Upload fisier:
Upload fisier:

Localitatea:   Numele si prenumele:  
Data:    
         
Cod Captcha:         

 
Copyright © 2011 ANSA - All Rights Reserved Web design Bucuresti