Agentia Nationala a Achizitorilor din Romania
Statut
Agenda/Evenimente
Proiecte
Parteneri
Articole/Analiză
Galerie foto
Link-uri utile
Protocol de colaborare între ANRMAP și ANSA
Dezbatere publica: Modificarea SEAP - nevoi ale utilizatorilor
Dezbatere publica: Regimul incompatibilitatilor alesilor locali
 

Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Achiziţii este o organizaţie non-profit care activează pe piaţa românească din anul 2011.

Având ca obiectiv declarat promovarea profesiei de achizitor şi a bunelor practici în achiziţiile publice, A.N.S.A. a coagulat o echipă de specialişti cu solidă pregătire în domeniul tehnic, economic şi juridic, având alături atât reprezentanţi ai autorităţilor contractante, ofertanţi, dar şi angajaţi ai organismelor de reglementare şi control în domeniul achiziţiilor publice.

Recunoaşterea aptitudinilor şi experienţei relevante în sectorul achiziţiilor publice a fost dată tocmai de câştigarea, în parteneriat, a unui proiect finanţat de Comisia Europeană, având ca temă Combaterea infracţiunilor în domeniul achiziţiilor publice.

La nivel organizatoric, ANSA are 5 departamente funcţionale, persoanele care activează în cadrul acestora fiind colaboratori şi membri titulari:

1. Departament dezvoltare ştiinţifică şi profesională
2. Departament Proiecte europene
3. Departament juridic si consiliere
4. Departament etică si disciplină
5. Departament admitere şi pregătire profesională.

Un bun achizitor trebuie să aibă o pregătire temeinică (teoretica si practica) şi o cultură deosebită întrucât acesta apelează atât la cunoştinţe economice, juridice cât si tehnice/inginereşti .

Perioada de formare a unui achizitor  depăşeşte intervalul de timp în care acesta parcurge cursul în urma căruia dobândeşte calitatea de „expert achiziţii”. Aruncat în hăţişul derulării unei achiziţii, constată că are nevoie in mod continuu de  informaţii si de deprinderea înţelegerii termenilor şi noţiunilor care nu au vreo legătură cu domeniul în care a fost licenţiat.

Posibilitatea de a obţine răspunsuri de la persoane care au un istoric în aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice, respectiv au derulat şi executat contracte de lucrări, servicii sau furnizare produse poate fi pusă în practică prin aderarea la Asociaţie sau participarea la cursurile de formare profesionala ANSA. In plus, ANSA ofera sustenabilitatea procesului de invatare, prin angajamentul ferm ca fiecare membru asociat/cursant va primii asistenta ulterior ori de cate ori este necesar.

Pentru cei care îşi doresc să facă primii paşi care să-i conducă la formarea profesională în domeniul achiziţiilor publice, ANSA este autorizată să susţină cursuri recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului si Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Echipa de lectori cuprinde persoane cu o vastă experienţă în încheierea contractelor de achiziţii publice, întocmirea documentatiilor de atribuire sau a ofertelor şi soluţionarea conflictelor la CNSC/instanţele judecătoreşti.

Suntem în măsură să împărtăşim fiecarui participant la sesiunile de formare sau specializare organizate de ANSA soluţii integrate pentru depăşirea impedimentelor apărute în practică, indiferent de complexitatea lor.

Echipa de lectori include, fără a considera că realizăm o prezentare exhaustivă, următoarele persoane:

 

 
Copyright © 2011 ANSA - All Rights Reserved Web design Bucuresti